Vroča dela

TRŽNIK
Delodajalec:
Za našega naročnika iz Obale iščemo tržnika.
več ...
GRADBENI INŽENIR
Delodajalec: ABF D.O.O
Za našega naročnika iz Obale iščemo gradbenega inženirja.
več ...
SOBARICA/ČISTILKA
Delodajalec: ABF D.O.O
Za našega naročnika iščemo večje število sobaric/čistilk.
več ...

STORITVE

Vemo, da ima vsaka družba edinstveno kombinacijo potreb. Prav zaradi tega najboljša rešitev prihaja iz znanj, ki je sestavljena tako, da zadovoljuje potrebe in zahteve vsakega posamezne družbe.

Temeljimo na poslovanju, ki našim poslovnim partnerjem in bodočim partnerjem omogoča zmanjševanje stroškov in osredotočenost na svoje delo.


Kaj vam ABF ponuja:

- Izločanje tistih del in nalog, ki za podjetje niso primarnega značaja in jih lahko zunanji izvajalec opravi učinkovitejše, z nižjimi stroški ali bolj kakovostno,
- Zmanjšujemo davčna tveganja na področju izplačil zaposlenim z najemom delovne sile,
- Ocenimo možnosti za optimizacijo stroškov poslovanja,
- Zmanjšujemo tveganja na področju varovanja oseb in premoženja,
- Nudimo celovit servis dnevnega čiščenja in zagotavljanja generalnih in specialnih čiščenj,
- Izobražujemo in usposabljamo vaš kader na vseh področjih od delavca do direktorja ter
- Ostale storitve po željah naročnika.


Področje zaposlovanja delavcev je v zadnjem času eno najbolj aktualnih področij, saj lahko za družbe pomeni precej veliko tveganje na pravnem in davčnem področju, hkrati pa s finančnega vidika stroški delovne sile v veliko družbah naraščajo.

V času globalizacije, mednarodnih povezav in z vstopom Slovenije v Evropsko Unijo, prinašajo spremenjene gospodarske, politične in socialne razmere, poleg ugodnosti tudi nove potencialne nevarnosti za družbo, posameznika ter podjetja.

Učinkovito varovanje oseb, premoženja in stvarne varnosti postaja vse bolj zahtevna in pogosta naloga, ki jo je mogoče, ob naštetih dejavnikih, zaupati le profesionalnim podjetjem in strokovno usposobljenem kadru.

Kakovostno opravljeno delo čiščenja je osnovno vodilo našega podjetja. Motivirana ekipa čistilcev in vsa potrebna oprema pa je garant izpolnjevanja vseh zastavljenih nalog.

Pohvalimo se lahko z zelo raznovrstnimi naročniki. Med našimi strankami so uspešna in znana podjetja, ki se poslužujejo različnih kombinacij našega nabora storitev.

Vsako povpraševanje obravnavamo individualno in stranko tudi obiščemo. Le na tak način lahko pripravimo primerno ponudbo za posamezno družbo.


Področja poslovanja družbe ABF

• Kadrovska agencija
• Čiščenje
• Varovanje
• Storitve