Vroča dela

TRŽNIK
Delodajalec:
Za našega naročnika iz Obale iščemo tržnika.
več ...
GRADBENI INŽENIR
Delodajalec: ABF D.O.O
Za našega naročnika iz Obale iščemo gradbenega inženirja.
več ...
SOBARICA/ČISTILKA
Delodajalec: ABF D.O.O
Za našega naročnika iščemo večje število sobaric/čistilk.
več ...

NOVICE

ABF zunanja kadrovska služba

Podjetje z zaposlenimi strokovnjaki s področij delovno-pravne zakonodaje ter operativnega izvajanja celotne kadrovske dejavnosti so nas večletne izkušnje izoblikovale v verodostojne svetovalce. Ne le da nudimo našim partnerjem delovno silo, zanje smo postali zunanja kadrovska služba in izvajamo kadrovsko funkcijo v celoti - tudi na operativnem nivoju. Opravljamo vsa kadrovska opravila od odločbe o izbiri, opravila na Zavodu za zaposlovanje, Zavodu za zdravstveno zavarovanje, Zavodu za invalidsko pokojninsko zavarovanje, ponudbe novih pogodb, razne odločbe, odmere dopustov, regresi, razmerja s tujci, pogodbe o zaposlitvi, sporazumi o prenehanju pogodb o zaposlitvi, rešitve pri prenehanju pogodb o zaposlitvi in odpovedi pogodb, vsi potrebni kadrovski postopki, dokler je delavec v delovnem razmerju.

Kot zunanja kadrovska služba:

• Urejamo postopek v zvezi z izbranim kandidatom za zasedbo delovnega mesta;
• obvestilo o izbiri, pogodba o zaposlitvi;
• socialno, zdravstveno, invalidsko obvezno zavarovanje, zdravstveno prostovoljno in kolektivno zavarovanje;
• nadomeščanje porodnišk, bolnišk kadrovikov;
• ureditev, vodenje in hramba dokumentacije;
• ponudbe novih pogodb o zaposlitvi;
• aneksi k pogodbam, nove pogodbe o zaposlitvi;
• letni dopusti, druge odsotnosti;
• prehodi in prevzemi dejavnosti in delavcev;
• urejevanje delovnih razmerij s tujci, urejevanje delovnih in bivalnih viz;
• urejevanje delovnih razmerij za določen čas, skrb za zaključek delovnega razmerja;
• avtorske pogodbe, podjemne pogodbe,
• dokumenti za prenehanje delovnega razmerja;
• priprava in urejevanje podatkov za regres;
• druge potrebne kadrovsko tehnične aktivnosti.

Poleg vsega naštetega pa za vas tudi:

• izdelujemo in izpisujemo vse kadrovske dokumente (napotnice za zdravniški pregled, pogodbe o zaposlitvi, obvestila o odmeri letnega dopusta, obrazca za prijavo v obvezna zavarovanja, ...);
• spremljamo in obveščamo o poteku pogodb sklenjenih za določen čas;
• po potrebi izdelujemo in izvajamo odškodninske postopke;
• svetujemo o najustreznejši obliki prenehanja delovnega razmerja, pripravimo vso potrebno dokumentacijo in vročimo zaposlenemu;
• vodimo evidence s področja dela in socialne varnosti;
• spremljanje zakonodaje in obveščanje o spremembah;
• spremljamo razpise in obveščamo o tistih, ki so aktualni za vas;
• pridobivamo nepovratna sredstva in subvencije,
• izdelujemo in posodabljamo evidence s področja dela in socialne varnosti (evidenca zaposlenih, evidenca o plačah in drugih prejemkih, evidenca o kolektivnih sporih, evidenca o delovnem času).