Vroča dela

TRŽNIK
Delodajalec:
Za našega naročnika iz Obale iščemo tržnika.
več ...
GRADBENI INŽENIR
Delodajalec: ABF D.O.O
Za našega naročnika iz Obale iščemo gradbenega inženirja.
več ...
SOBARICA/ČISTILKA
Delodajalec: ABF D.O.O
Za našega naročnika iščemo večje število sobaric/čistilk.
več ...

NOVICE

Kadrovski pregled učinkovitosti in splošnega zadovoljstva v družbi

Zadovoljstvo zaposlenih v družbi je ključnega pomena za dolgoročno uspešnost družbe. Četudi ima podjetje svojega kadrovika, je njegovo mnenje nehote precej subjektivno in že samo po sebi vpeto v delovno okolje. Zaposleni se svojemu nadrejenemu ali kadroviku tudi ne upajo povedati iskreno, kaj jih v resnici moti, zakaj menijo, da je ekipa neučinkovita, kaj pogrešajo pri svojem delovnem mestu in kje vidijo dodano vrednost.

Iz izkušenj smo ugotovili, da nam zaposleni veliko hitreje, bolj objektivno in lažje zaupajo svoje dejansko mnenje o družbi.
Iz tako pridobljenih informacij oblikujemo poročilo in organizacijski načrt, namenjen optimizaciji delovnega procesa. Ker je rezultat takšnega otipljiv, realen in v njem zaposleni prepoznajo vrednost svojega mnenja, se ga v praksi tudi dejansko izvaja. Najbolj motivirani so namreč ravno zaposleni, saj so spremembe neposreden rezultat njihovih mnenj in prizadevanj.


Pri postopku kadrovskega pregleda je pomembno, da zagotavljamo primerno anonimnost zaposlenim. Delodajalec prejme le končne rezultate, medtem ko se imena uporabijo izključno v primeru premestitve delovnega mesta, določitve novih ali sprememba delovnih nalog oziroma za tisti informacije, za katere poda dovoljenje zaposleni.


Opravljamo naslednje storitve:

• pregled in merjenje delovne klime,
• individualno intervjuji zaposlenih z zagotovljeno anonimnostjo;
• sestava natančnega poročila z grafičnim in opisnim prikazom;
• izdelava reorganizacijskega načrta;
• izdelava sistematizacije delovnih mest z natančnim opisom delovnih nalog;
• vzpostavitev ali nadgradnja komunikacijske infrastrukture;
• vzpostavitev učinkovite in jasne strukture odgovornosti;
• po potrebi obnova in prilagoditev obstoječih delovnih mest;
• finančni pregled posledic kadrovske reorganizacije.